trans trans trans trans trans trans trans trans trans none Sohbet Odası Boş.
   

oasis

none Gönderen Konu: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'de Öğretmen Klavuzu  (Okunma sayısı 4933 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

 • avatar-yetki

   • Ruhsuz
  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'de Öğretmen Klavuzu
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE'DE (DEHAB) ÖĞRETMEN KLAVUZU
NELER YAPABİLİRİZ?

DİKKAT EKSİKLİĞİ İÇİN...

Öğrenciyi:

    * Sakin bir yerde oturtun.

    * İyi örnek olabilecek bir arkadaşının yanına oturtun.

    * Samimi olduğu çalışkan bir arkadaşının yanına oturtun.

    *
      Not tutmada bu arkadaşının yardımını sağlayın.
    *

    * Sınıfta bütün sıraların arasındaki uzaklığı arttırınız.

    * Verilen çalışmayı tamamlayabilmesi için ek süre veriniz.

    * Dikkat süresi ile uyumlu olacak şekilde görevleri ya da çalışma süresini kısaltınız.

    * Kısa süreli hedefler belirleyin.

    * Her seferinde bir tek görev veriniz.

    * Ödevlerinin miktarını azaltınız.

    * Açık ve kesin yönerge verin.

    * Etkinliği sürdürmesi için uyarı-sinyal veriniz.

HİPERAKTİVİTE İÇİN...

    * Çalışırken arada bir duraklamasını sağlayınız.

    * Sırada oturmaya ara vermesi için fırsat tanıyınız.

    * Görevleri arasında kısa molalar veriniz.

    * Aceleci ve dikkatsiz çalışmışsa, yaptığı işi kontrol etmesini öğretiniz.

    * Küçük, uygunsuz davranışları görmezden geliniz.

    * Uygunsuz davranışları ihtiyatlı kınayınız.

    * Olumlu davranışları övünüz.

    * Öğrencinin aç olmadığından emin olunuz.

Gerektikçe el kaldırmasını, seslenmesini öğretin.

    * Elini yalnızca amaca uygun durumda kaldırdığı zaman yanına gidin.

    * Soru yanıtlamak için el kaldırdığında övün.

Öğretmene Öneriler

DEHB'li çocuklar genellikle okula başladıktan sonra teşhis edilirler. Bunun başlıca nedeni anne babaların kendi çocuklarına alışmaları sonucu bir çok davranışın onlara olağan görünmesidir. Çoğunlukla öğretmenler DEHB'li çocukları fark edip ve tanı sürecini başlattıkları için DEHB konusunda çok temel bazı bilgilere sahip olmaları gerekir. Öğretmenler tanı sürecinin ilk halkalarından biridir bunun yanı sıra işlerinin DEHB'li çocuklar hakkında her şeyi bilmek ve tanı koymak olmadığını akılda tutarak bir uzmandan yardım istemekten çekinmemelidirler.

DEHB'li çocuklarla başa çıkabilmesi için öğretmenlerin olumlu ve gerçekçi akademik beklentiye, sıkı bir gözlem ve denetim becerisine, tutarlı, sabırlı ve esprili bir kişilik yapısına, işbirliğine yatkınlığa (özel eğitim öğretmeni ve uzmanlarla), sahip olması gerekir.

DEHB'li çocukların %50'si normal sınıflarda eğitilebilir. Geriye kalan %50'si ise özel eğitim ve ilgili hizmetleri gerektirir. Bu %50'nin yaklaşık %35-40' ı da normal sınıflarda bulunabilir ancak ek destek alırlar. Çok ciddi şekilde etkilenen diğer %10-15'lik kesim için özel sınıflar gereklidir. Öğretmen bu çocukların ihtiyaçlarını tanıyacak ve bu çocuklara uygun eğitim verecek şekilde eğitilmemişse kendini yetiştirme fırsatları aramalıdır. Aksi halde sınıfta bir sinir savaşı yaşanır.

Türk Milli Eğitim sisteminde yer alan müfredat içerikleri dikkat yetenekleri bakımından çan eğrisinin ortasındaki çocuklara göre düzenlenmiştir. Ortalamanın biraz üzerindeki ve biraz altındaki çocuklar okulda genel olarak problem yaşamazlar. Öğretmenlerin ders anlatırken dikkat dağınıklığı bozukluğu olan çocukların da içinde bulunduğu ortalamanın altındaki çocukları göz önünde tutmaları çok önemlidir.

Bazen dürtüsel davranışları nedeniyle DEHB'li çocuklar normal çocukların devam ettiği sınıflarda tutulmak istenmez. Alt özel sınıflara gönderilmeleri için anne babalara önerilerde bulunulur. Oysa IQ düzeyi normal olduğu halde dürtüsel ve hiperaktif davranışları nedeniyle bir çocuğun alt özel sınıfa gönderilmesi son derece sakıncalıdır. Aile ya da öğretmen bunu bir çözümmüş gibi görebilir ancak normal IQ ‘ya sahip DEHB'li bir çocuk bu tür sınıflarda zihinsel açıdan kapasitelerinin çok daha altında performans göstermeye başlar. Okul değiştirme seçeneği de saklı kalmak kaydıyla sınıf yada öğretmen değiştirmek o an için daha iyi bir çözüm olabilir. Normal sınıfta kalabilmesi için neler gerektiği ve sonuçlarının neler olabileceği aile ve çocukla tartışılmalı, uzman görüşü alınmalıdır.

Eğitim-öğretim ortamı oluşturma

DEHB'li çocuklar sürekli oturmak ve dikkatlerini derse odaklandırmakta yetersizlik yaşarlar ve bu duygudan kaynaklanan yaramazlık davranışları gösterirler. Sonuçta akranları tarafından dışlanır ve yıkıcı davranışlar sergilerler. Yıkıcı davranışlar gösterdikleri için iyice dışlanır, kolay incinir ve zarar görürler. Çocukluk döneminde tedavi edilmeyen hiperaktivite vakaları, ilaç bağımlılığı, antisosyal davranışlar gösterme ve başkalarından zarar görme riskiyle karşı karşıyadır.

Bu çocukların dikkatleri ilgisiz uyaranlarla ve diğer insanların önemsemediği ses ve olaylarla kolaylıkla dağılabildiği için sınıflarının sessiz ve sade olmasında yarar vardır. Öğretmenlerin sınıfı güzelleştirmek veya eğitim amacıyla her yere astıkları materyallerde bu çocukların dikkatini dağıtabilmektedir.

Bu öğrencilerin düşünce biçimlerinin farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Doğrusal bir düşünceye sahip olmadıkları ve asla olamayacakları için çocukları bu yönde zorlamak, kaynakları ve zamanı boşa harcamaya yol açar.

DEHB'li çocukların bulunduğu sınıflarda konular dikkatlice yapılandırılmalı, önemli noktalar açıkça belirlenmelidir.

DEHB'li öğrenciler için her ders planında fiziksel hareketler planlanmalıdır.(Kalemi açmak için kalkmak, yandaki sınıftan tebeşir almak, öğretmen masasını düzenlemek, çiçekleri sulamak, müdür yardımcısına not göndermek gibi).

Okulunda yoğun olarak spora yönelmesi sağlanabilir. Bu konuda beden eğitimi öğretmeni ile işbirliği yapıp çocuğun yatkın olduğu bir spor alanını belirlenip, bu sporu yapması için imkan tanıması faydalı olacaktır.

Bu çocukların yerinde duramama özellikleri nedeniyle öğretmenleri tarafından sıklıkla uyarılmaları istenmeyen bu davranışın pekiştirilmesine yol açar.

Bir öğretmen olarak kendi hızınızı değerlendirerek sınıfta konuları işlerken ne kadar hızlı yada yavaş olduğunuza dikkat edin.

Övgüyü ve cesaretlendirmeyi çok seven bu çocuklar, özellikle cesaretlendirme olmadığı zaman sinirlenirler.

Anlamlı ve eğlenceli buldukları etkinliklere rahat yoğunlaşabildikleri için dersi eğlenceli hale getirmek önemlidir.

Şakacı, eğlenceli ve sürprizlere açık olarak DEHB'li çocukların ilgisini ve hevesini arttırabilirsiniz. Hayatlarının büyük bir kısmının planlar, listeler ve kurallardan oluşması çok sıkılmalarına yol açar. Oysa sürprizleri ve oynamayı seven bu çocuklar hayat doludurlar.

Çocuğun çalışmaya isteyerek katılması ve çalışmadan hoşlanması önemli olduğu için, çalışmaların eğlenceli hale getirilmesine dikkat edilmelidir.

Çocuklara bir şey öğretmek için onlarla konuştuğunuzda fiziksel olarak yakın olmak, uygun olan zamanlarda çocuğa dokunmak etkili olabilir.

Sürekli göz teması kurarak bu çocukları daha kolay denetleyebilirsiniz. Bir göz atış çocuğu günlük hayallerden sınıf ortamına geri getirebilir.

Talimat verirken aşağıdaki noktalara dikkat edin.

    * Canlı açık bir dil kullanın, kısa konuşun.

    * Her seferinde bir tek talimat verin.

    * Konuşurken yüzünüz çocuğa dönük olsun.

    * Çok duyuya hitap eden talimatlar vermeye çalışın.

    * Mümkünse yapılmasını istediğiniz davranışı gösterin.

    * Zaman zaman çocuğun talimatı anlayıp anlamadığını denetleyin ve gerekiyorsa talimatı tekrarlayın.

    * Sınıfa soru yöneltirken, önce soruyu sorun sonra çocuğun ismini söyleyin. Önce çocuğun ismini söylerseniz diğer çocuklar soruyu savuşturduğunu düşünüp dinlemeyecektir. Dikkati dağılan çocuğa kolay bir soru sorun, konuyla ilgili olması şart değildir.

Çocuklardan bir konuda düşünmeleri istendiğinde birkaç saniyede cevaplayabilecekleri sorular sorulmalıdır. Bir konu üzerinde uzunca bir süre düşünmesi beklenmemelidir. Aksi takdirde çocuğun canı sıkılır ve dikkati dağılır.

Acele ve özensiz yaptığı işleri tekrar kontrol etmesi istenmeli, verilen görevler arasında kısa molalar verilmelidir.

Ne istendiği çok açık bir şekilde öğrenci tarafından anlaşıldığından emin olununcaya kadar tekrarlanarak iletilmelidir.

Bu çocukların sınıf içi çalışmalarda hoşlandıkları biriyle eşleştirmek verimi arttıracaktır.

Katılma ve bağlı olma ihtiyacı hisseden bu çocuklar grup içi çalışmalarda yer aldıkları sürece kendilerini güdülenmiş hissedecekleri için katılımları sağlanmalıdır.

Sıraları öğretmen masasına yakın olabilir ancak orada amaçlı olarak tecrit edilmemelidirler. Kendisine örnek olabilecek bir arkadaşıyla oturtulabilir.

Sınıfta DEHB ile ilgili bir hikaye okumak, DEHB'li çocukları deli olarak gören sınıftaki arkadaşları için yararlı olabilir.

Sık sık gelişmeleri gözlemlenip denetlenmelidir. Sık ve çabuk geri bildirimler, onları doğru iş üzerinde tutmaya yardımcı olarak, kendilerinden ne beklenildiğini ve hedeflerini karşılayıp karşılayamadıklarını bilmelerini sağlayarak ve cesaret vererek gelişimlerine büyük yararlar sağlar.

Kendini gözlemesini öğretin, düşüncelerine nasıl takılıp kaldığının farkına varmasını sağlayın ve en önemlisi de takılma gerçekleştiğinde tekrar nasıl odaklanacağını konuşun.

Öğrenmenin duygusal boyutu ihmal edilmemelidir. Duygusal gelişimin sağlıklı olması, davranışların kalıcı kılınması açısından önemli olduğu için öğrencilerin katılım, ait olma ve eğlence ihtiyaçlarının öğretimsel etkinlikler esnasında karşılanması gerekir.

Yaramazlığın dikkat çekme(sıkılma ve sevgi ihtiyacından dolayı), güç mücadelesi(tehdit edilmiş hissettiğinden dolayı), öç alma(incinme ve haksızlığa uğradığını hissettiğinden dolayı) ve yetersizlik(güçsüz hissettiğinden dolayı) olmak üzere dört kaynağı olduğunu akılda tutarak yaramazlıklarının nedenine uygun olarak müdahale biçimi belirlenmelidir. Uygun müdahale doğru sonuçlara götürür. Bu konuda bir sınıf yönetimi kitaplarından yararlanabilirsiniz.

Pek çok DEHB'li çocuk görsel olarak daha iyi öğrendiği için bir şey söyleneceği zaman göstererek söylemek tercih edilebilir. İstenilen davranış aynı zamanda yazılırsa daha da somutlaşmış olur.

Herhangi bir olay yada konunun taslağını çıkarma, kitap okurken ve dinlerken not alma becerisini kazandırılmalıdır. Bu becerileri kazanmak DEHB'li çocuklara kolay gelmez fakat bir sefer öğrendikleri zaman okumaktan ve ders dinlemekten daha az sıkılır hale gelirler.

Aşırı yorgunluk stres ve baskı çocukların özdenetimlerini azaltıp uygunsuz davranışlara neden olabileceği için dinlenme fırsatları sağlanmalıdır. Sessizlik zamanı ve gevşeme tekniği uygulamaları buna örnek olabilir.

Bu çocuklar gün boyunca çok fazla başarısızlık duyguları yaşarlar. Bunun için mümkün olduğunca başarılı olduğu durumlar araştırılıp başarılarının altı çizilmelidir.

DEHB'li çocukların özdenetim düzeyi düşük olduğu için özdenetimli olmasına yardımcı olacak geri bildirimler verilmelidir. Nasıl davranacakları konusunda genellikle fikirleri olmayan bu çocuklara alternatifler sunulmalıdır.(Bunu farklı bir biçimde nasıl söyleyebilirdin gibi )

DEHB'in en yıkıcı yönü DEHB'in kendisi değil özsaygıya yönelik ikincil zararıdır. Bu çocuklar bol bol cesaretlendirilip övülmelidir, ancak överken dikkatli olup gerçek övgülerle sahtelerini kolayca ayırabilecekleri unutulmamalıdır.

Çocuğa DEHB'in avantajları olduğu da hatırlatılmalıdır. Çok fazla enerji verdiği için aşırı hareketlilik acil işlerin yapılmasında etkili olmaktadır. İleride hareket yada konuşkanlık gerektiren mesleklerde başarılı olabilecekleri belirtilmelidir.

Ödev ve Sorumluluklar

DEHB'li çocuklar dışsal olayları kendi başlarına yapılandıramadıkları için yönlendirilmeye ve planlamaya ihtiyaç duyarlar. Planlamayı kolaylaştırmak için etkinlik listelerinin yapılması, yaptıkları işin neresinde kaldıklarını unuttuklarında hatırlamalarını kolaylaştırır.

Hatırlama bu çocuklar için problem olduğundan dolayı, doğal olarak var olmayan çağrışımlar oluşturarak kodlamaya yardımcı olan hatırlama stratejileri ve beceriler öğretilebilir.

Ödevlerini küçük parçalara ayırmak DEHB'li çocuklar için önemlidir. Ağır ödevler çocuğu ezebilir ve çocukta yetersizlik duygusuna yol açabilir. Bu tür ödevlerin her bir bölümü yapılabilecek parçalara ayrılarak çocuğun başarısızlık korkusu azaltılabilir. Aslında bu çocuklar yapabileceklerini düşündüklerinden daha fazlasını yapabilirler.

Bu çocuklar çok ödevden sıkıldıkları için az ödev verilerek ödevlerinin niceliğinden ziyade niteliğine dikkat edilmelidir.

Yaptığı çalışmalarda verdiğiniz sürenin yeterli olup olmadığına dikkat edin. Yetersiz süreden dolayı başarısızlık çocuğun yeteneklerinden şüphe etmesine yol açar.

DEHB'li çocuklar bir ödevi yaparken kendi hızlarına göre değerlendirilmelidir. Sınıftaki diğer çocuklara bakarak onun geç yada erken bitirdiğini söylemek yanıltıcı olabilir. Çalışma hızı diğer çocuklarla kıyaslanarak belirlenirse DEHB belirtileri daha da artabilir.

Öğrenmeyi ölçmek için alternatif değerlendirmeler kullanılmalıdır. Geleneksel standart testlere güvenilmemeli, konular bazen ödev, proje, video kayıt çalışması vererek yada sözel olarak değerlendirilebilir.

Bu çocukların bütün ödevlerini, sorumluluklarını, sınav günlerini ve randevularını yazabilecekleri bir ödev defteri kullanmaları sağlanmalıdır. Bu defter günlük olarak kontrol edilmelidir. İşlerini önem derecesine göre sıraya koyması gerektiği paylaşılarak yapılacaklar listesi hazırlamaya özendirilebilir.

DEHB'li öğrencilerin bazen diğer öğrenciler kadar iş yapamayacaklarını unutulmayarak beklentiler öğrencinin kapasitesine göre ayarlanmalıdır.

DEHB'li öğrenciler bağımsız çalışmanın aksine öğretmen tarafından doğrudan işe yönlendirildiklerinde daha başarılı olmaktadırlar. Çocuk tarafından ceza olarak algılanmamak kaydıyla mümkün olduğunca çocuğa sorumluluk verilmelidir.

Kurallar

DEHB'li öğrencilerin okul başarısını arttırmak için öğretmenlerin kuralların yapılandırılmış olmasına, çalışma zamanlarının kısa tutulmasına, dersin ilginç etkinliklerle desteklenmesine ve olumlu pekiştireçlerin kullanımına dikkat etmesi gerekir.

Düzeni sağlamak için kurallar mümkün olduğunca erken oluşturulmalı, düzen ve temizliği kontrol etmek için çok sık ara kontroller yapılmamalıdır. Aksi takdirde çocukların içsel motivasyonları azalır.

Sınıftaki öğrencilerin katkılarıyla oluşturulan kuralları herkesin görebileceği bir biçimde yazıp asmak, kuralların benimsenmesini ve uygulanmasını sağlayabilir.кαяαηℓιктαкi göякєmℓi ιşιğιηιz:
™ нттρ://ωωω.нα¢квαηк.gєη.тя © • avatar-yetki

   • Cok-dertli
  • Verimlilik:
   11.11%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


Bu faydalı bilgiler için teşekkür ederim MuratbanK.
Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.

 • avatar-yetki

   • Huzurlu
  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


Bilgilerimizi tazelememizi sağladığın için teşekkürler MuratbanK arkadaş.

 • avatar-yetki

   • seciniz
  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


Paylaşım için teşekkürler @MuratbanK
Yazıyı baştan aşağı okudum ve malesef ki çoğunu muhammed e 3 yılıöızın sonuna kadar uyguladık fakat pek bir netice alamadık  (galiba muhammed in sorunu vurdumduymazlık )başka bir şey değil :( 2016-2017 eğitim yılı bir hafta sonra başlayacak ve ben yine kabuslar içinde yaşayacağım
Sabır gerektiren bir zamandasın
Pişman olmamak için çabalamalısın
İnanç'la gidersen doğru yoldasın
Neden ben diye düşünme sakın
Allah ın takdiri, bu alın yazın...

 • avatar-yetki

   • Huzurlu
  • Verimlilik:
   20%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


İki akşamdır Burak ile ödev yapıyoruz.Şimdilik el hareketlerini alıştırmak için çizimler veriyorlar.Ama Burak çabuk sıkılıyor.-:Canım sıkıldı,anneme birşey diycem,ablam nerde gibi bahanelerle kaytarmaya çalışıyor.Bende tabii anlayışla karşılıyorum.Bilim adamı olmak istiyorum der zaman zaman.Bende bilim adamı olmak istiyorsan ödevlerini yapmalısın diyorum,sayfayı bitirince alkışlıyorum şimdilik durumlar böyle.
Bir gece yarısı geldin dünyaya,
Unuttum kendimi koşturdum sana,
Rüzgar arkadaştı dualarıma,
Allah'tan her şey biz sabredelim,
Kadere razıyız,hep şükredelim.

 • avatar-yetki

   • Ruhsuz
  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


.

.

DEHB, genelde tek başına var olan bir sorun değildir. Sık sık yanında başka özel durumlar da eşlik eder. Örneğin: Özel Öğrenme GÜçlüğü ve üstün zekaya ya da özel bir yeteneğe sahip bireylerin büyük kısmında DEHB şüphesi de bulunmaktadır. Zaman zaman sınır zeka ve parlak zekalı çocuklarda da DEHB bulunabilmektedir.

Çocuk tam olarak 6 yaşına bastığında okulunun bağlı bulunduğu RAM'da zekasına, özel öğrenme güçlüğüne ve DEHB'e yönelik test ve ölçekler uygulanabilir. Elbette burda veli olarak direk gitmeniz doğru olmayacaktır. Sınıf öğretmeninin 6 ay gözlemleri doğrultusunda ihtiyaç görmesi halinde yönlendirmesi daha uygun olacaktır.

DEHB her çocukta farklılık arz eden başlı başına ayrı bir sorundur. Yukarıda yazanlar ön bilgi niteliğindedir. DEHB tanısını almak için en doğru yer çocuk psikiyatristi olup gerekli uzman desteğini bu kişilerden sağlamak daha doğru olacaktır. Ayrıca ilkokul çağındaki bir çocuğun en güzel gözlem ve gelişimini sağlayacak kişi de sınıf öğretmenidir. Burda da işiniz biraz şansa kalıyor. Çünkü sınıf öğretmeninin özel çocuklara yönelik istekliliği ya da isteksizliği bu noktada büyük bir yol ayrımına çıkıyor.
кαяαηℓιктαкi göякєmℓi ιşιğιηιz:
™ нттρ://ωωω.нα¢квαηк.gєη.тя © • avatar-yetki

   • seciniz
  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


Hocam şimdi 4.sinif olduk rehberlik öğretmeni +Ram +psikiyatri muhammed te sorun olmadığını söyledi fakat muhammed bizi delirtme noktasına getirdi geçen hafta yazılı sınavda turkce dersinde 95 alan matematik ten 85 alan muhammed cuma günü yapılan genel sınavda 30 yanlış yapmış ve okulda +eve gelen Ögretmen sürekli tekrar .bazen zehir gibi olan muhammed bazende sanki boş bir çuval gibi gibi donuyor resmen tık yok :( bilmiyorum artık bütün yılları denedik artık sasirdik kaldik
Sabır gerektiren bir zamandasın
Pişman olmamak için çabalamalısın
İnanç'la gidersen doğru yoldasın
Neden ben diye düşünme sakın
Allah ın takdiri, bu alın yazın...


 

Sitemize ziyaretçi olarak giriş yaptınız. Yetkileriniz:

none

none

none

none

none

none

none

none

none
Yeni konu başlatamazsınız.

none
Cevap yazamazsınız.

none
Eklenti gönderemezsiniz.

none
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz.

BBCode
none
Açık

Gülücükler none
Açık

Resim
none
Açık

HTML
none
Açık


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'de Öğretmen Klavuzu Konusuna Ait Benzer Konular

Konu

Görüntülenme

Başlatan

Konu içeriği

none Öğretmen'ler günü sürprizlerle dopdolu :) none Yanıt: 2 - Gösterim: 2030 - none muhammed Bugün öğretmenler günü Muhammed'in evde eğitim veren Çiğdem Görmez 'e okul öğretmeni Tuğrul Yılmaz, ve Ecrin in öğretmeni Gülist... Devamı...
SimplePortal © 2008-2013, SimplePortal
SMF Default Theme Edit: Hasan Erturk | sitemap
SMF 2.1 | SMF © 2013, Simple Machines
Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu
spinabifidaturkey.com