trans trans trans trans trans trans trans trans trans none Sohbet Odası Boş.
   

oasis

none Gönderen Konu: Özel eğitim sorunları ve çözüm önerileri  (Okunma sayısı 9933 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

 • avatar-yetki

   • Suspus
  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


Genel de hizmet veren yada üretim yapan tüm kurumların yaşamsal sürecinde birtakım sıkıntıları söz konusu olduğu gibi özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarının da birtakım sıkıntıları söz konusudur.

Özellikle günümüz piyasa şartlarındaki istikrarsızlık, kanunların yetersizliği veya uygulanmasındaki güçlükler ve ticari güvende yaşanan sıkıntılar bu sorunların ana kaynaklarını oluşturmaktadır.

Sorunların artması veya bu kurumların hizmet üretmek yerine sorunlarla baş etmeye çalışması beraberinde hiçte göz önüne getirilmeyen, asıl sonuçları engelli birey ve ailesine yansıyan/yansıyacak olan bir tabloyu karşımıza getirmektedir.

Kuşkusuz; engellilikle karşı karşıya olmak başta engelli bireyi ve ailesini, engelli bireyle yaşayan yakınlarını ve genel olarak da toplumun bütününü kapsayan sorunları da beraberinde taşır. Ancak hiçbir sorun çözümsüz değildir. Çözüm üretirken mevcut yaklaşımlar yıkıcı nitelikte olmamalıdır. Engellinin yetenek ve kapasitesini geliştirmeye yönelik önlemlerin alınması bu alanda hizmet üreten kurumların sorunsuz işleyişi ile yakından ilgilidir. Sorunları çözümlenmeye çalışılan hizmet kurumları sorunsuz hizmet verme çabası içerisinde olacaktır.

Bu nedenle özel kurumların işleyiş ve ekonomik sorunlarını en aza indirebilmek, büyük ölçüde gelir kayıplarını önleyebilecekleri ve rahat çalışabilecekleri bir işleyişin olmasına bağlıdır. Bu da konuyla ilgili tedbirlerin bir an önce alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Ülkemizde engellileri kapsayan yasal düzenlemelere baktığımızda; eğitim, sağlık, istihdam ve topluma tam katılım konularındaki yasaların içeriklerinde kurumların ve engellilerin haklarının korunmaya çalışıldığını görmekteyiz. Ancak, bu yasaların uygulamaya yansımasında pek çok aksaklığın olduğu bir gerçektir.

Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları, gerek işleyişinden gerekse hizmet verdiği kişi ve ailelerden kaynaklanan birçok sorunla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sorunların bazılarını ve çözüm önerilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

1. Engellilerin sorunları genel olarak değerlendirildiğinde sorunlarının gözardı edilemeyecek boyutlara ulaştığı görülmektedir. Bu nedenle engellilerin sorunlarının farklı boyutlarını inceleyen ve birbirini tamamlayan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmaları yapan ve yapacak olan özel kurumların bu çabalarının göz ardı edilmemesinde ve desteklenmesinde fayda olacaktır.

2. Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak açılmakta ve faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla devletin farklı kurumlarına bağlı olarak faaliyet gösteren bu kurumların farklı işleyişlerinden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesinde bu farklılık göz önünde bulundurulmalıdır. Hiç bir kurumun tek başına engelli sorunlarını çözümlemede yeterli olmayacağı açıktır. Dolayısıyla engellilere hizmet götüren kurumların işbirliği yapması ve eşgüdümlü çalışması zorunludur.

3. Her alanda olduğu gibi özel eğitim ve rehabilitasyon alanında da ihmallerin ve istismarların olması ihtimaldir. Sonuçta bir kurumun yapmış olduğu bir hatanın bedeli tüm kurumlara yansıyabilmektedir. Bu da meslek elemanlarınca yürütülen ve ciddi ve ehil insanların elinde işleyen kurumları yıpratabilmektedir.

4. Özel eğitimle ilgili meslek elemanlarının üniversitelerin ilgili bölümlerinden sınırlı sayıda mezun olması ve alanla ilgili yetişmiş personelin yetersizliği çok önemli sorunlardan birisidir. Engellilere yönelik çalışan uzman personelin sayısal yetersizliği giderilmelidir. Bu sayısal yetersizlik üniversiteler veya ilgili kurumlar tarafından açılacak olan eğitim ve uzun süreli programlar ile giderilebilir.

5. Özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmek için ön koşul niteliği taşıyan sağlık kurulu raporu almak engelli ve ailesi için zor bir süreç içermektedir. Her yıl sağlık kurulu raporunun yenilenmesi engelli bireyi ve aileyi zor durum bırakmaktadır. Kaldı ki genellikle belirlenen bir yıl gibi bir süre özel eğitim için çok kısa bir süredir. Bu sürenin kısalığı engelli bireyin özel kuruma devam sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Özel eğitim hizmetlerinin bedelinin ilgili kurumlarca ödenmesi için bütçe uygulama talimatına göre her yıl yeniden rapor alma koşulunun kaldırılmasının ve sağlık kurulu raporunun geçerlik sürelerinin en az üç yıl olmasının sağlanması gerekmektedir.

6. Engelli birey için sağlık kurulu raporu alırken engelli birey ve ailesine hastaneler tarafından kolaylık sağlanması, defalarca hastaneye gidip gelmesinin önlenmesi, “kolaylık Poliklinikleri”nden ivedilikli ve hoşgörülü bir biçimde yararlanabilmesi sağlanmalıdır. Böylece ailenin üzerinden önemli bir yük kalkmış, bu doğrultuda özel kurumlar tarafından verilen eğitim de sırf sağlık kurulu raporu nedeniyle kesintiye uğramamış ve verilen eğitim aksamamış olacaktır.

7. Engellilerin eğitim, tedavi ve rehabilite hizmetleri karşılığı ücretlerin alınabilmesi için çok sayıda evrakın hazırlanması aileleri olduğu kadar kurumları da yıpratmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca kırtasiyeciliğin azaltılması ailelerin ve kurumların işini kolaylaştıracaktır

8. . Özel kurumların ödemiş olduğu yüksek vergi tahakkukları ve katma değer vergisi oranının yüksek oluşu bu kurumları ekonomik yönden zor durumda bırakabilmektedir. Bu nedenle uygun vergi indirimi veya muafiyetlerin yapılabilmesi ve buna yönelik birtakım kolaylıkların getirilmesi kurumların daha sağlıklı işleyişini sağlayacaktır.

9. . Engellilerin yaşamış oldukları dönem ve bugünkü insan ilişkileri göz önüne alındığında sosyal çevrenin engelliler için çok önemli olduğu belirlenmiştir. Sosyal destek sistemi olarak adlandırılan bu ilişki ağının canlı tutulabilmesi her ne kadar engellinin maddi yeterliliklerine bağlı olduğu düşünülse de toplum içerisinde bu ilişki ağının güçlendirilmesine yönelik olarak, sosyal moral propagandalarının yapılması gerekmektedir.

Sonuç

Özel bir eğitim ve uzmanlık alanı gerektiren özel özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin işleyişi her nedense sadece ekonomik boyutları ile ele alınmaktadır. Oysa bu durum bir çok boyutu ile değerlendirilebilir. Alanda yapılan güzel çalışmaları, yine alanda karşılaşılan sıkıntılar gölgelemektedir.

Nüfusu ve sorunlarına karşılık bir çok ihtiyaçları artan engellilerin, yaşadıkları çevrenin değişen demografik, psikolojik ve sosyo-ekonomik koşullarına uyum sağlamalarında özel özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarının üstleneceği rol giderek önem kazanmaktadır.

Genel bir yaklaşımla özel eğitime ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylere hizmet veren özel kurumların bu alanla ilgili kamu kurumları ile eşgüdüm içerisinde hizmet programları üretmesi ve uygulaması engellilere verilecek hizmetlerin etkinliğini ve verimini artıracaktır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanının vazgeçilmez kurumları olan özel özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları; toplumdaki özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin ve grupların ihtiyaçlarının karşılanmasında devlet hizmetinin yanı sıra devlet hizmetlerini tamamlar nitelikte ve özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri anlayışına uygun olarak verdiği hizmetlerle alandaki ihtiyacı gidermektedir.

Günümüz şartlarına uygun nitelik ve kalitede hizmet vermek amacını ilke edinmiş olan ve mevcut rezerv kapasitesi, fiziksel donanımı, tecrübeli uzman kadrosu ve özellikle ileriye yönelik kalıcı bilimsel plan ve programları ile hizmetlerini sürdüren bu kurumlara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Sonuç olarak, engellinin toplum içerisinde üretken ve katılımcı bir birey olmasını, onun bağımlılığını en aza indirgeyecek kapasite geliştirmesini, tüketici olmaktan çıkıp üretici olmasını, kendine güveninin artmasını, hizmetlerde çağdaş teknolojilerin kullanılmasını, mevcut kaynakları yükseltecek ve yeni kaynaklar oluşturacak yeterli finansmanın sağlanmasını öngören bir politika oluşturmaya ve böyle bir politikaya yaklaşım sürecine ihtiyaç vardır. Böylece ayrımcılık gözetmeyen, gelişmiş olmanın temeli olan insanının toplum içerisinde eğitilmiş ve üretken birey olmasına katkıda bulunacak, engellinin insan hak ve özgürlüklerine ve özerkliğine, sosyal güvencesine sahip çıkacak, yasalar oluşturacak ve bu yasaları uygulamaya aktaracak “engelliler politikası”na ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal Devlet olmak bunu gerektirir. Demokratik ve Sosyal Devlet, engellisine sahip çıktığı gibi bünyesinde yer alan ve hizmet anlayışında olan kurumlarına da sahip çıkar.


Fatih Ekinci / Eğitim Uzmanı
 • avatar-yetki

   • Mutlu
  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


Paylaşım için teşekkürler emeğinize sağlık

 • avatar-yetki

   • Huzurlu
  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


paylaşım için teşekkürler kardeş...
ismi gönlümde aminlenen bir dua'sın ...

 • avatar-yetki

  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


paylaşım için teşekkür bişey sormak istiyorum ama bu konu altnda sormam doğrumu bilmiyorum özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin servis ücreti alması yasal mı bildiğim bir çok merkez servis ücreti almıyor fakat benimki alıyor alması yasal mı almayanlar neden almıyorlar bu konuda kanunlar nedir beni aydınlatırmısınız çok merak ediyorum

 • avatar-yetki

  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


Makalenin birçok yararı var.

 • avatar-yetki

  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


Bu çok iyi bir çözümdür. Gerçekten faydalıdır. Umarım çok yakında olur.

 • avatar-yetki

   • Ruhsuz
  • Verimlilik:
   0%
 • Ekstra Üye BilgileriExtra


Aslında işin çok daha basit bir yöntemi var: Tüm özel özel eğitim kurumlarını kapatıp tamamen devlete ait ve tam teşekküllü malzemelerle donatılmış, her türlü yeterliliğe sahip personeli ile hizmet veren okul tarzı kurumları her bölgeye yeterli sayıda açmak bu işin en doğru yöntemidir.

Örneğin benim bulunduğum ilçede her ay özel özel eğitim merkezlerine devletin ödediği para 1,5 milyon TL civarlarında. Aylık 1.5 milyon TL ile haftanın 5 günü ve günün 6-8 saati süreklilik arz eden ve eğitim öğretimi tamtakır veren kurumlar açılabilir. Ayrıca bu sayede devletin belirlediği programlar esas alınıp gerektiğinde bu özel eğitim okulunda gerektiğinde de tam bir kaynaştırma sağlanması için normal okullarda sınıfına ve seviyesine uygun olacak şekilde çocuklar/bireyler yönendirilebilir. Bu sayede hastane raporları da RAM raporları da senelik filan olmaz; ilkokul 1'de alınan karar 4 yıl, ortaokulda alınan karar yine 4 yıl, lisede alınan karar da 4 yıl yani her bir kademe atlaması esnasında gerçekleştirilmiş olur.

Ama bunu yapmazlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü özel özel eğitim merkezlerinin %90'ı bakanlıktakilere ait. Bu işte deli para var.
кαяαηℓιктαкi göякєmℓi ιşιğιηιz:
™ нттρ://ωωω.нα¢квαηк.gєη.тя ©
 

Sitemize ziyaretçi olarak giriş yaptınız. Yetkileriniz:

none

none

none

none

none

none

none

none

none
Yeni konu başlatamazsınız.

none
Cevap yazamazsınız.

none
Eklenti gönderemezsiniz.

none
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz.

BBCode
none
Açık

Gülücükler none
Açık

Resim
none
Açık

HTML
none
Açık


Özel eğitim sorunları ve çözüm önerileri Konusuna Ait Benzer Konular

Konu

Görüntülenme

Başlatan

Konu içeriği

none Özel mesajlar hakkında none Yanıt: 7 - Gösterim: 2638 - none bolubeyi 29.03.2014 cumartesi günü sitemizde senelik bakım yapılacağından veri tabanına kayıtlı özel mesajlar silinecektir. Bir mağduriye... Devamı...
SimplePortal © 2008-2013, SimplePortal
SMF Default Theme Edit: Hasan Erturk | Google | sitemap
SMF 2.1 | SMF © 2013, Simple Machines
Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu
spinabifidaturkey.com